Privacy Policy for www.findhvordan.dk


Ved www.findhvordan.dk er privatlivets fred for vores besøgende ekstreme betydning for os. Denne privacy politik dokument konturer typer af personlige oplysninger er modtaget og indsamles ved www.findhvordan.dk og hvordan den bruges.

 

Logfiler

Ligesom mange andre websteder,www.findhvordan.dk gør brug af logfiler. Oplysninger inde i logfilerne indeholder internet protocol (IP) adresser, type browser, Internet Service Provider (ISP), dato og klokkeslæt stempel, henviser Afslut sider, og antallet af klik at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugerens bevægelse rundt webstedet, og indsamle demografiske oplysninger. IP-adresser og andre sådanne oplysninger er ikke knyttet til eventuelle, personligt identificerbare oplysninger.

 

Cookies og webbeacons

www.findhvordan.dk bruger cookies til at gemme oplysninger om besøgende præferencer, registrere brugerspecifikke oplysninger om hvilke sider brugeradgang eller besøg, tilpasse websideindhold baseret på besøgende browsertype eller andre oplysninger, som besøgende sender via deres browser.

 

DoubleClick DART-Cookie

.:: Google, bruger som tredjepart kreditor, cookies til at vise annoncer på www.findhvordan.dk.
.:: Gør Googles brug af DART-cookien det muligt at vise annoncer til brugere baseret på deres besøg i www.findhvordan.dk og andre websteder på internettet.
.:: Brugere kan fravælge brugen af DART-cookien ved at besøge Google annonce og indholdsnetværket fortrolighedspolitik på følgende URL-https://www.google.com/privacy_ads.html

Nogle af vores partnere, reklame kan bruge cookies og Web-beacons på vores websted. Vores reklame partnere omfatter ….
Google Adsense

Disse tredjeparts-annonce servere eller annoncenetværk bruger teknologi til reklamerne og links, der vises på www.findhvordan.dk sende direkte til dine browsere. De modtager automatisk din IP-adresse, når dette sker. Andre teknologier (f.eks. cookies, JavaScript eller Web-Beacons) kan også anvendes af tredjeparts-annoncenetværk til at måle effektiviteten af deres reklamer og / eller at personliggøre reklame indhold, som du kan se.

www.findhvordan.dk ikke har nogen adgang til eller kontrol over disse cookies, der bruges af tredjeparts annoncører.

Du bør konsultere de respektive fortrolighedspolitik af disse tredjeparts-annonce servere mere detaljerede oplysninger om deres praksis såvel som for instruktioner om, hvordan du fravælge visse praksis.www.findhvordan.dk’s fortrolighedspolitik ikke til, og vi kan ikke styre aktiviteter, sådanne andre annoncører eller websteder.

Hvis du ønsker at deaktivere cookies, kan du gøre det via din individuelle browserindstillinger. Mere detaljerede oplysninger om cookie forvaltning med specifikke Web-browsere kan findes på browsere respektive websites.

At www.findhvordan.dk, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.findhvordan.dk and how it is used.

 

Log Files
Like many other Web sites, www.findhvordan.dk makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

 

Cookies and Web Beacons
www.findhvordan.dk does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

 

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.findhvordan.dk.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.findhvordan.dk and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – https://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.findhvordan.dk send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.findhvordan.dk has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.findhvordan.dk’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us here