Hvordan virker en generator

De fleste har hørt om generatorer, men hvor finder vi generatorer, hvad gør en generator egentlig, og hvordan fungerer den.

 

Hvad gør en generator.

Kort sagt så omdanner en generator bevægelsesenergi til elektricitet. Vi finder generatorer mange steder. I vindmøller, hvor den er med til at omdanne vindens bevægelse til strøm til elnettet. I biler hvor generatoren omdanner en del af bilens fremdrift og bevægelsesenergi til elektricitet, som holder bilens batteri opladet, så det elektriske udstyr virker. Der er også benzingeneratorer – det er en motor som er beregnet til at fremstille strøm, ud fra forbrænding af benzin (lidt det samme princip som i en bil). Benzingeneratorer og andre nød-generatorer er vigtige på for eksempel sygehuse, her kan man ikke stoppe midt under en operation, eller stoppe livsvigtigt udstyr, fordi der er en strømafbrydelse (ved for eksempel tordenvejr), så her har man generatorer, som straks tager over.

 

Hvordan virker en generator?

Grundlæggende producerer generatoren strøm, ved hjælp af spoler af strømførende materiale (som regel kobberkabler), der er tæt spolet omkring en metalkerne. Denne metalkerne med det omspolede kobber (eller andet strømførende materiale), er anbragt således at kan snurre rundt inden i et rum/felt mellem store magneter.
Hver gang kobberet bevæger sig gennem det magnetiske felt, vil magnetismen reagere med elektronerne i kobberet, hvorved der induceres et flow af elektrisk strøm inden i det strømførende kobber.

Den ledende (kobber-)spole, samt den roterende kerne kaldes armaturet. Når dette armatur forbindes med noget som skaber bevægelse – enten vindmøllevinger, en bils bevægelsesenergi, eller direkte med en motor som drejer armaturet rundt, kan den ledende spole opnå høje hastigheder, hvorved der skabes et kraftfuldt flow af elektricitet. Dette princip er det samme, uanset hvor generatoren sidder.

Ovenstående giver et overblik over hvordan en generator virker, hvis du selv ønsker at eksperimentere, kan du for eksempel bygge din egen generator.

 

Publiceret: