Hvordan smitter HIV

HIV er en virus som er et forstadie til at udvikle AIDS, en sygdom der svækker immunforsvaret i en sådan grad at infektionssygdomme som kroppen ellers ville bekæmpe, bliver livstruende – simpelthen fordi kroppens forsvare er sat ud af spillet pga. HIV-virussen.
Der har været og er stadig mange myter omkring hvordan virussen kan smitte fra én person til anden, men hverken berøring, deling af bestik, kopper m.v., insektstik og andre mere eller mindre opfindsomme måder.

 

Smittemåderne for HIV er:

  • Ubeskyttet sex, hvor der ikke anvendes kondom eller hvor kondomet er defekt. Dette var i starten den hyppigste årsag til smitten.
  • Deling af blod. Før sygdommen blev rigtig kendt blev en stor gruppe mennesker med bløder-sygdomme smittet, fordi disse er afhængige af jævnlige blodtransfusioner. I dag bliver alt blod grundigt undersøgt, før det anvendes til blodtransfusioner. En større fare, for at blive smittet med HIV, udgør forurenede kanyler, hvor smitten spredes når mennesker med et stofmisbrug deler kanyler, eller hvis børn f.eks. stikker sig på kanyler, som er blevet efterladt.
  • Smitte fra mor til barn, kan ske gennem amning, eller under graviditet, men overførslen af smitten sker hyppigst under selve fødslen.

 

Forholdsregler

Der er således ingen grund til panik, når det kommer til at undgå at blive smittet med HIV. Hvis vi er fornuftige og træffer de rigtige forholdsregler for at beskytte os selv og andre, især i forhold til vores seksuelle levevis. Sørg for at være beskyttet og vær åben og ærlig omkring dit seksualliv, så du ikke bringer dig selv eller din partner i risiko. Hvis du har børn så sørg for at de steder hvor de leger og færdes udendørs, er sikre og uden overraskelser i form af efterladenskaber med kanyler mv.
Hvis du er usikker på om du allerede er blevet smittet, så få foretaget en test – du kan blive testet hos din egen læge, hos enhver praktiserende læge, eller på klinikker for seksuelle lidelser. Det er bedre at vide det, uanset om du er smittet eller ej. Hvis du endelig er smittet, er det ikke nogen dødsdom, da der er behandling til rådighed. Men jo før du har viden om det, desto før kan du komme i gang med en behandling (som er mere effektiv jo før du starter) – og du kan være bevidst om hvordan du passer på andre, når du véd hvordan HIV smitter.

Publiceret: