Hvordan organisationer fungerer

Betegnelsen organisation dækker mange ting, fra den lokale kroketklub, over politiske partier til store internationale organisationer.

Så der er en mangfoldighed af størrelse så vel som indhold. Fælles for alle organisationer er dog, at det er en samling af en gruppe mennesker, der formelt er samlet om samme mål eller interesser.

Der er fælles træk i hvordan organisationer fungerer, de åbenlyse er hierarki og autoritet, og blandt andet foregår der også en opdeling af arbejdsfunktioner, hvor disse forskellige arbejdsfunktioner integreres i og ledes mod et større samlet mål.

 

Hvad er aktuelt i 2014

Det amerikanske iværksættermagasin Fast Company, som årligt kårer verdens 50 mest innovative virksomheder, har afdækket nogle fællestræk for disse:

1. Forvent det fremragende: Fokusér i dybden på få ting og gør det godt, frem for mange aktiviteter hvor det bliver overfladisk.

2. Innovation kommer i bølger: Du kan ikke presse nytænkning og kreativitet frem, det kommer og går – når det er der, så surf på bølgen!

3. Det er vigtigt at tjene penge: Og det er vigtigt at tilføje en værdi til samfundet. Et virkeligt produkt til virkelige mennesker, som har en virkelig værdi og betydning. Nogle firmaer sælger varm luft – og er gode til det – men virkeligheden indhenter dem altid i sidste ende.

4. Bæredygtighed: Verden har brug for det, vi er nødt til at balancere vores liv så det respekterer at der er en cyklus og at alt hænger sammen. Vi er en del af verden.

5. Anvend talenter fra hele verden: Få de bedste frem i alle og tænk bredt og internationalt.

6. Passion: Hvis du brænder for det – virkelig brænder – så kan du inspirere andre, dette skaber motivation og synergi.

7. Undgå konflikter med det bestående: Du behøver ikke ændre forkalkede opfattelser og fastlåste (stats)institutioner. Kreativitet finder en vej omkring dette.

8. Hvis kunderne er glade er du glad.

9. Software frem for hardware: Det er i programmeringen og apps at den store udvikling ligger.

10. ”Made in China” er fint: Kina er også innovativ og har dygtige håndværkere og fremstillingsvirksomheder, velkommen til den nye tidsalder.

11. Indenfor Apple apps er Apple vinderen: Ingen af de firmaer som laver apps til Apple (udover Apple selv) er kommet på årets liste.

12. Tænk stort: Det er nødvendigt!

 

Link til den originale liste på engelsk

Og hvis du vil se hvilke 50 virksomheder der er de mest innovative, for inspiration

Undersøgelsen giver os en idé hvad der er med til at gøre organisationer levende, selvom denne oversigt er mere beregnet på virksomheder, men virksomheder er også organisationer.

Elementer som kreativitet, at alle arbejder i samme retning, at alles kvaliteter anvendes bedst muligt i organisationen og at der er klart definerede værdier og visioner, og at disse kan relateres til noget reelt og virkeligt i dagligdagen – ikke bare er teoretiske og luftige ord – er alle vigtige elementer i hvordan en organisation fungerer.

Publiceret: