Hvordan opstår et jordskælv

Jordskælv kan opstå på to måder, dels at kontinentalpladerne flytter sig i forhold til hinanden (hvilket er langt den almindeligste form), og dels ved såkaldt landhævning.

 

Forskubning af kontinentalplader

Kontinentalplader er store plader på jordoverfladen. Jordens forskellige kontinenter ligger på disse kæmpemæssige tektoniske plader, som består af forskellige bjergarter. Man mener at disse plader for 200 millioner år siden var samlet i én stor landmasse, et såkaldt superkontinent som kaldes Pangæa.

Pladerne ’flyder’ på den tungere kappe (dybere lag i Jorden), og jordskælv skabes når disse plader støder ind i hinanden, glider under hinanden, trækkes fra hinanden. Det er også på denne måde at bjerge og nye øer opstår, for eksempel kom tre nye øer til syne, under det store jordskælv i Pakistan for nylig.

Zonerne mellem disse tektonikplader kaldes forkastningslinjer. I Stillehavet, hvor der er mange jordskælv og mange aktive vulkaner, er der den såkaldte ’Ring of Fire’ – hvor der er høj aktivitet.
Også i Danmark og Skandinavien er der forkastningslinjer, jordskælv her er dog langt mere sjældne selvom de ses.

 

Landhævning
Her er Danmark et godt eksempel. Efter istiden, hvor store ismasser dækkede landet, er Danmark blevet lettere. Dette bevirker at landet vipper op i den nordlige ende (hvor det meste af isen var), og vipper nedad i syd. Dette er kun få millimeter årligt. I Nordskandinavien er der en kraftigere hævning, hvor der kan forekomme jordskælv som følge af disse store bevægelser.

 

Hvordan opleves jordskælv
Under jordskælvet udløses store kræfter. Disse kræfter viser sig som rystelser, under kraftige jordskælv vil der være store ødelæggelser på huse, broer og andre bygninger. I områder hvor der ofte er jordskælv, som for eksempel Tokyo eller Los Angeles, vil byggestilen være tilpasset til dette.

 

Jordskælvets styrke
Et jordskælvs styrke måles med den såkaldte Richter-skala. Her måles udsvinget med et hertil indrettet måleapparat, en såkaldt seismograf. Det er værd at bemærke at der er tale om en logaritmisk skala, det vil sige at for hvert trin vi går op på skalaen, er der 10 gange stærkere rystelser.

Publiceret: