Hvordan opstår en tsunami

En tsunami er en kraftig bølge, som opstår som følge af et jordskælv, som er opstået i havbunden. De kolossale kræfter, som udløses når jordens tektonikplader skubbes imod hinanden, flytter enorme vandmasser. Disse vandmasser udbredes i et cirkulært bølgemønster ud fra epicentret for jordskælvet.

 

Hvordan opstår jordskælv?

Jordens overflade er opbygget af en række plader, hvis du ser på en globus og forestiller dig at der er et stort 3D-puslespil på overfladen, hvorpå alle landmasserne samt havbunden ligger, så har du en idé om hvad det er.
Disse plader forskubber sig i forhold til hinanden, f.eks. er den store tektonikplade hvorpå Afrika ligger, langsomt på vej op under Europa og Mellemøsten, hvorfor du ser forskellige jordskælv opstå her. Det er også i disse skillelinjer mellem tektonikpladerne at vulkaner og varme kilder hyppigt ses, f.eks. ligger Island på skillelinjen mellem to sådanne plader.
Der er kendte linjer mellem tektonikpladerne, f.eks. ved Japan og Californien, men nogen gange opdages der nye, eller jordskælv opstår hvor det ikke umiddelbart blev troet muligt. Som med al videnskab og forskning er det vigtigt at huske på, at det er mere en teori baseret på hvad der allerede er sket, end det er en præcis beskrivelse af hvad der vil ske. Så længe fremtiden ligner fortiden, vil forskerne ha’ et rimeligt godt billede af begivenhedernes gang, men dette er ikke altid tilfældet.

 

Tsunamier

Når tsunamier opstår er det fordi der sker en forskubning af disse plader ude i havet, enorme vandmasser skubbes væk og kraften fra selve jordskælvet breder sig ud gennem havet. Der er målebøjer placeret rundt omkring i verdenshavene, som kan måle bølgehøjde, vandtemperaturer med mere, for at kunne registrere ændringer og en evt. tsunamis udbredelse.
Tsunamier ude i det åbne hav spreder sig meget hurtigt, ofte omkring 800 km/t. På grund af de store havdybder vil de ikke altid kunne mærkes eller måles, f.eks. kan du finde videoer på YouTube hvor et japansk skib fra kystvagten bliver passeret af den tsunami som ramte Japan tilbage i 2011, med store skader til følge. Skibet bliver bare vugget lidt af bølgen fordi det stadig er på dybt vand, hvis du forestiller dig at bølgen udbreder sig med en bestemt styrke, som påvirker vandet med en vis effekt på dybt vand, forestil dig så at vanddybden bliver lavere og kraften af bølgen er den samme.

Når vanddybden mindskes, rejser bølgen sig – så den egentlige synlige tsunami opstår først når bølgen nærmer sig land. Når den endelig rammer kan det have katastrofale følger, og den tsunami som måske er opstået langt væk, har skadesvirkning langt ind i landet.
Ved jordskælv i havbunden vil der altid kunne måles en effekt i bølgehøjden i omliggende områder, men egentlige destruktive tsunamier opstår langt mere sjældent.
Ud over jordskælv kunne man også forestille sig at en kæmpe tsunami kunne opstå ved et meteornedslag, hvor der også ville rejse sig en cirkulær bølge, der ville brede sig ud fra nedfaldsstedet.

Publiceret: