Hvordan opstår en orkan

Vi kender alle de kraftige orkaner, som nogen gange rammer Danmark og Europa, og de endnu kraftigere tropiske orkaner (hurricanes, typhoons, cyclones), men hvordan opstår disse?

 

Tropiske orkaner

Tropiske orkaner opstår ved vandtemperaturer over 26,5 celsius, ved disse høje vandtemperaturer vil varm luft stige opad, samtidigt vil kold luft falde ned mod overfladen, hvorefter denne luft også opvarmes. De opad- og nedadgående spiraler af luft, gnider mod hinanden og friktionen skaber elektricitet og dermed opstår kæmpe tordenvejr, som kan være op til 2000 km i bredden.
Denne proces vil bevirke at luften cirkulerer hurtigere og hurtigere, hele systemet vil også rotere i et højere tempo. Selve orkanens centrum, ’øjet’, vil bevæge sig med en hastighed op til 50 km/t.
I øjet er der vindstille, mens vindhastigheden lige udenfor kan være over 250 km/t.

 

Konsekvenser af orkaner
De store vindhastigheder kan rejse kæmpebølger, som vil være til stor fare for skibsfarten samt for kystområder. Orkanerne kan også medføre store oversvømmelser, som ses hvert år i Cambodja, hvor det flade land og de kraftige orkaner (typhoons) fra det Indiske Ocean er en farlig kombination. Udover bølgerne, kan selve vindstødende også forårsage store skader.

 

Vores breddegrader
Orkaner opstår på stort set samme måde, ved at varmt vand varmer luften op, hvorefter den opvarmede luft stiger op. Køligere luft vil falde nedad, og varmes op for at stige op. Derved opstår friktion, tordenvejr og kraftige vindstød.
På grund af de lavere vandtemperaturer så langt nordpå, og den såkaldte Coriolis-effekt (som betyder at meget høje vindhastigheder ikke er mulige langt mod nord eller syd på Jorden), vil effekten være langt mindre. Men vi ser stadig oversvømmelser (stormflod) og skader som følge af vindstød med orkanstyrke.

 

Forholdsregler
Hvis der er et orkanvarsel, så undgå et færdes til søs. Sørg for at løse genstande bliver forsvarligt bundet fast (for eksempel parasoller eller havetrampoliner), da disse vil kunne blive taget af vinden og forårsage skader.
Undgå at køre bil med mindre det er absolut nødvendigt, da pludselige vindstød kan medføre ulykker. Især høje og lette køretøjer (campingvogne, varebiler mm.) er særligt udsatte.
Vær opmærksom på faren fra faldende tagsten, da disse kan give alvorlige kvæstelser.

Publiceret: