Hvordan dannes olie

Olien vi finder i undergrunden er dannet ud fra organiske materialer. Hovedsageligt stammer olien fra alger og andre mikroorganismer, som levede i havet for mellem 10 og 160 millioner år siden.

Olien dannes ud fra dette organiske materiale, hvis det er i et miljø uden ilt og hvor der samtidigt er et bestemt tryk og en bestem temperatur.

Der er kulstof og brint (karbon og hydrogen) i alle levende organismer, og det er disse grundstoffer som er byggestenene til at skabe olien i jorden.

På temperaturer over 100oC dannes olien – dette forekommer normalt omkring i to kilometers dybde. Når temperaturen kommer over 150oC , splittes de længere kæder i olie-molekylerne op, så der i stedet dannes gas. Derfor kaldes temperatur-intervallet mellem 100 og 150oC for olievinduet.

Der er stor forskel på hvor lang tid processen med at danne olie tager, alt afhængig af hvilken type organisk materiale der er tale om, trykforholdene og temperaturen. I Nordsøen hvor Danmark og især Norge har store olieforekomster, stammer olien fra organisk materiale, aflejret i Juratiden for ca. 140 millioner år siden.

 

Hvad bruges olie til?

Den olie der er dannet for millioner af år siden anvendes hovedsageligt til forbrændingsmotorer. Her bliver råolien bearbejdet til dieselolie, benzin eller andre brændstoffer. Olien anvendes således til opvarmning (i kraftværker) og som brændstof til biler, fly og skibe. Desuden anvendes ca. 10% af produktionen i kemisk industri, hvor der fremstilles forskellige former for plast, kemofibre, syntetisk gummi, vaske- og opløsningsmidler, samt bindemidler til forskellige typer maling.

 

Hvordan finder vi olien?

Så vidt vi ved var kineserne de første til at hente olie op fra undergrunden. 347 f. Kr. blev der hentet olie op via bambusrør, helt ned til 240 meters dybde.

I nyere tid var den første olieboring i 1859 hvor der blev hentet olie op fra 22 meters dybde, hvilket blev starten på en ny tidsalder. Dengang blev der boret hvor der kunne ses olie på overfladen.

I dag har man avancerede seismologiske målemetoder, som kan give et kendskab til de geologiske lag i undergrunden og deres indhold. Der anvendes også avancerede computer-simuleringer. En prøveboring er dog det eneste helt sikre bevis på at der findes olie.

I dag hentes olie op fra flere kilometers dybde, både på land og til vands.

Publiceret: