Hvordan bliver man revisor

Vi vil se nærmere på hvad en revisor egentlig arbejder med, hvordan man bliver revisor og hvilke beskæftigelsesmuligheder en revisor har.

Hvad laver en revisor?

Revisorer arbejder først og fremmest med at revidere regnskaber, det vil sige med at kontrollere deres rigtighed. Revisorer kan for eksempel være ansat til at kontrollere om et firmas regnskaber er i overensstemmelse med lovgivningen og de gældende vedtægter for firmaet. Om de korrekte bilag er til stede, om kontoplanen overholdes, og så videre. Revisorer giver en korrekt analyse og vurdering af økonomien, og samtidig udarbejder de en officiel erklæring.

Revisorer kan også hjælpe med udarbejdelsen af skatteregnskab for kunden, økonomisk rådgivning forud for vigtige økonomiske beslutninger, bogføring, samt oprettelse af et regnskab.

Nogle revisorer vil arbejde som selvstændige på konsulentbasis, mens andre vil være ansat i virksomheder, hvor der er brug for intens regnskabsføring.

Hvordan bliver man revisor?

Der findes to forskellige slags offentligt anerkendte revisorer, statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. De statsautoriserede revisorer har den længste uddannelse, og har dermed eneret henholdsvis fortrinsret til visse opgaver, som for eksempel revision af børsnoterede selskaber og finansielle institutioner.
For at blive statsautoriseret revisor, skal man i Danmark have bestået en cand. merc. aud. En meget stor del af den autoriserede revision her i landet foregår via Deloite, PwC, Ernst & Young og KPMG. Fire store internationale firmaer, som også ansætter revisor-trainees, tjek evt. deres hjemmesider ud:

https://www2.deloitte.com/dk/da.html

https://www.pwc.dk/da/index.jhtml

https://www.ey.com/DK/da/home

https://www.kpmg.com/dk/en/Pages/default.aspx

Hvis du er interesseret i at blive revisor, kunne det være en rigtig god idé at ringe og snakke med folk der arbejder med erhvervet til hverdag, og som derfor har fingeren på pulsen. Så de dels kan fortælle dig hvordan du bliver revisor, men også hvilke muligheder du har i netop deres virksomhed.

Du kan blive Cand.merc.aud (Revisorkandidat) på Copenhagen Vusiness School, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, samt på Syddansk Universitet.

Mere om uddannelsen og jobbet her

Publiceret: