Hvordan bliver man læge

I det følgende vil vi se på hvordan man bliver læge, hvilke kvalifikationer som kræves, hvad uddannelsen og jobbet indeholder, samt hvor du kan uddanne dig.

 

Hvordan man bliver læge

I Danmark er lægeuddannelsen en statslig uddannelse i human lægevidenskab. Under uddannelsen kaldes du lægestuderende eller medicinstuderende (stud. med). Ved uddannelsens færdiggørelse opnår du graden cand. med.

 

Hvor kan du blive læge og optagelseskrav?

I første omgang søger du via den koordinerede tilmelding (KOT) ind som bachelor i medicin, det kan ske på Københavns Universitet (11,1), Aarhus Universitet (10,5), Syddansk Universitet (10,6) eller Aalborg Universitet (11,0), studiet varer i 6 år og du er SU-berettiget under hele perioden.
Der kræves en studentereksamen (stx), HF, højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX). Adgangskvotienterne via kvote 1 i 2013 er nævnt i parentes efter hvert enkelt universitet ovenfor.

 

Indhold af undervisningen

Du kan inddele undervisningen i en præklinisk og en klinisk del. I den første del undervises der for at opnå en forståelse for det raske menneskes fysiologi og anatomi, mens der i den sidste del gives en forståelse for hvordan forskellige sygdomme udbredes og påvirker organismen. Derudover undervises der i en række forskellige relevante sidefag, så som psykologi, socialmedicin, epidemiologi, statistik, farmakologi, klinisk kemi med videre.
Da uddannelsens indhold og forløb er ret forskelligt på de forskellige uddannelsessteder, kunne det være en god idé at henvende dig til en studievejleder, for at få et indtryk af hvilket studiested, som passer bedst til dig.

 

Færdig på universitetet

Når du har færdiggjort din uddannelse og har taget lægeløftet (se https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6gel%C3%B8ftet) kan du kalde dig læge. Umiddelbart herefter begynder den såkaldt postgraduate uddannelse, den del som kaldes den kliniske basisuddannelse (KBU) er to ophold af 6 måneders varighed, hvor der er ophold på to af følgende: medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling, psykiatrisk afdeling, eller almen praksis.
Under den kliniske basisuddannelse modtages der løn.
Du kan læse mere om uddannelsen til læge her

Men tjek gerne de forskellige universiteter:
Syddansk Universitet
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Aalborg Universitet

Om hvad jobbet indeholder, ansættelsesmuligheder, løn med mere, her

Her kan du se noget om hvordan du bliver speciallæge, men der vil være god tid til overvejelser og til at få en bedre idé om en retning under selve universitetsuddannelsen.

Det var lidt om hvordan du kan blive læge, men husk at undersøge det selv. Lægestudiet er krævende og det er en udfordring i sig selv at starte på universitetet. Ring og snak med studievejledere, se de forskellige hjemmesider med mere. Jo bedre du er forberedt, jo bedre en oplevelse er det for dig.

Publiceret: