Hvordan bliver man dyrlæge

Hvis du går og drømmer om, at blive dyrlæge, så skal du søge ind på veterinærmedicinuddannelsen på Københavns Universitet.

Veterinærmedicinuddannelsen, som er en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tager 5½ år, da det både er en bachelor og kandidat, som skal til, for at kunne kalde sig dyrlæge.
For at blive optaget på veterinærmedicinuddannelsen, skal du have en STX, HTX, HF, HHX eller en tilsvarende ungdomsuddannelse, og dertil kommer også nogle helt specifikke krav til særlige naturvidenskabelige fag, som du skal have taget i forbindelse med din studieforberedende ungdomsuddannelse.

Uddannelsen til, at blive dyrlæge er ekstremt populær, og det betyder også, at ens gennemsnit skal være særligt højt for at blive optaget på uddannelsen. I 2013 var gennemsnits karakteren for dem som blev optaget igennem kvote 1 10,7.
I modsætning til mange andre uddannelser i Danmark, har veterinæruddannelsen dog en særlig høj andel af kvote 2 optag, og hele 50% af pladserne gives til kvote 2 ansøgere. På uddannelsens hjemmeside kan du læse mere om adgangskravene og om hvordan du søger om optagelse på dyrlægeuddannelsen.

Hvis du bliver optaget på veterinærmedicin så skal du først tage en bachelor. Bacheloren som er en tre-årig uddannelse, er primært teoretisk. Her skal du blandt andet beskæftige dig med fag som biokemi, patologi og husdyrs anatomi og fysiologi. Bacehlordelen afsluttes med et bachelorprojekt.
På kandidaten følger alle studerende i første omgang det samme forløb, men senere skal du beslutte dig for i hvilken retning du vil specialisere dig. De retninger du kan specialisere dig i er: Mindre husdyrs sygdomme, Hestesygdomme, Biomedicin og Besætningssundhed og fødevaresikkerhed.

På kandidaten har du også mere kontakt med dyr, og en stor del af undervisningen foregår på de to dyrehospitaler, som er tilknyttet fakultetet. Du afslutter din kandidat med at skrive speciale. Når du har bestået din kandidat kan du kalde dig cand.med.vet. For at få lov til at arbejde som praktiserende dyrlæge, skal du hente autorisation hos Fødevaredirektoratet. Dette kan du gøre igennem Fødevaredirektoratets hjemmeside

Publiceret: