Hvordan virker et kompas

De fleste véd at et kompas viser os retningen mod nord ved at anvende Jordens magnetfelt, men hvordan virker et kompas egentligt, hvordan er jordens magnetfelt opbygget, og hvor præcist er et kompas i det hele taget?

Det vil vi se nærmere på her.

 

Hvordan er Jordens magnetfelt opbygget?

Jorden har et magnetfelt omkring sig. Faktisk kan man godt sige at Jorden er en kæmpemæssig magnet i sig selv, med en magnetisk nordpol og en magnetisk sydpol. Magnetfeltet beskytter os imod elektrisk ladede partikler fra solen og fra rummet. Uden Jordens magnetfelt ville vi blive bombarderet med disse partikler.

De to poler er hvor den magnetiske akse skærer jordoverfladen. Den magnetiske nordpols placering – dér hvor centret af magnetfeltet skærer jordoverfladen – er ikke det samme som den geografiske nordpol. Den magnetiske nordpols placering ligger ved Ellesmere Island, Canada. Ligeså ligger den magnetiske sydpol ikke på selve den geografiske sydpol, men ud for Wilkes Land i Antarktis.

Magnetfeltet flytter sig hele tiden en lille smule, og af og til forekommer der et egentligt polskifte, hvor magnetfeltets retning vendes om, og den magnetiske syd- og nordpol skifter placering. Forskere har målt at dette typisk har foregået med et interval på 200.000 år, men sidste gang det skete er 720.000 år siden – så vi er altså i en forholdsmæssig magnetisk stabil periode.

 

Hvordan virker kompasset så?

Et kompas består af en kasse med en viser, fremstillet af magnetisk materiale – det vil sige materiale som er følsomt overfor magnetfelter og vil følge dette. Viseren er ophængt således at den kan bevæge sig frit, og vil derfor indstille sig i forhold til Jordens magnetfelt, når kompasset holdes således at nålen har frihed og tid til at indstille sig.

 

Hvor præcist er et kompas?

Vi véd nu noget omkring hvordan Jordens magnetfelt er opbygget, og om hvordan et kompas virker. Derfor kan vi også rimeligt nemt forstå hvilke unøjagtigheder, som er forbundet med målinger med kompas.

Hvis vi regner med at den magnetiske nordpol rent faktisk ligger præcist på den geografiske nordpol (Jordens nordligste punkt), bliver der en unøjagtighed. Dette kan kompenseres ved at beregne en afvigelse, nogle kort har denne afvigelse indregnet, men da den magnetiske nordpol jo, som tidligere nævnt, altid er i bevægelse kan disse kort forældes. Denne afvigelse bliver større jo tættere vi kommer den magnetiske og geografiske nordpol. Hvis du for eksempel befandt dig mellem den magnetiske nordpol (på Ellesmere Island) og den geografiske nordpol og ønskede at bevæge dig nordpå (imod den geografiske nordpol), skulle du faktisk dig sydpå i forhold til kompasset. Hvis vi bare skal finde rundt i Danmark, er der ikke den store afvigelse at regne med, og vi går ikke helt galt i byen ved at regne med at den magnetiske nord også er geografisk nord.

Et kompas er derfor et fremragende redskab, i dag anvendes GPS i stor stil, men disse er også afhængig af satellitforbindelse og at du har en eller anden form for strømforsyning til rådighed. Hvis du kender stjernerne og andre tegn i naturen kan du også anvende disse til at finde vej.

Husk at kompasset virker med magnetfelter, det vil sige at det indstiller sig efter det stærkeste magnetfelt. Hvis dette ikke er Jordens magnetfelt kan du ikke regne med retningen. Prøv for eksempel at holde en magnet hen til kompasset og se hvad der sker. I øvrigt kan der forekomme lokale uregelmæssigheder i magnetfeltet som også vil give en misvisning, men alt i alt er et kompas en fin metode at anvende, når den kombineres med forståelse og sund fornuft.

Publiceret: