Hvordan skriver man et essay

Inspireret af den tid vi lever i, hvor vi i højere og højere grad kommunikerer med hinanden via det skrevne ord, hvilket især skyldes internettet, men også at vi lever i en tid hvor der er større krav om skriftlighed, i forhold til dokumentation, analyser, beskrivelser, processtyring, kreativ brainstorming mm., både i vores arbejde og fritid, gør at der er mere fokus på skriftlighed og hvad det er vi ønsker at udtrykke med ordene. Hvilket gør at vi træner vores præcision med ordene, såvel som vores evne til at beskrive det der ligger bag overfladen.
Hvad er et essay?
Et essay er mere end noget andet et ønske om at dele, og et ønske om at skabe en fælles undren. Så essayet vil som regel tage udgangspunkt i noget på én gang faktuelt og personligt. Når vi skriver essayet kan teksten bevæge sig over det dybt subjektive, endog poetiske, til det rent analytiske og fuldstændigt logiske. Essayet bliver et spejl vi holder op for os selv ved at beskrive hvordan vi oplever virkeligheden, med alle de forskellige indgangsvinkler vi har som levende og foranderlige mennesker, i en levende og foranderlig verden.

 

Hvordan skrives essayet?

Som nævnt handler det om at dele, om at røre andre mennesker – derfor må forfatteren tage udgangspunkt i det som rører ham/hende. Hvis det skrives og deles fra et levende punkt inden i dig, vil det også berøre et levende punkt i læseren. Enkelt, dybt og ærligt fra et personligt og menneskeligt sted vil berøre mere, end hvis det er teoretisk, tørt og det som deles kun er tænkt, ikke følt og levet. Et godt essay vil være som en smuk blanding af det hele. Gå i gang med at skrive essayet med mod og med åbent hjerte, jo mere du fortaber dig i teorier desto mere uoverkommeligt vil det blive. Som mennesker er vi ikke perfekte, og det er heller ikke meningen at vi skal være det. Vi er påvirkelige og følsomme, logiske og analyserende, vi er både observerende og samtidig del af det observerede, så ligesom vi er en dans af modsætninger der mødes, vil essayet ligeledes blive det, når det skrives fra et ærligt sted.

 

Hvor kan du bringe essayet?

Der findes mange blogs og nyhedsmedier, i trykte udgaver såvel som på internettet, hvor du kan dele dine essays og dine tanker/følelser. Brug din intuition (det bedste af din logik kombineret med det bedste af din ’mavefornemmelse’) til at finde det rigtige sted for dig. Jo mere åbne vi er for at se muligheder, desto flere vil vi se. Hvis du virkelig bliver inspireret til at skrive essays og får nogle gode tilbagemeldinger fra læserne, kan du evt. overveje at udgive dem i bogform. På f.eks. amazon.com kan du udgive bøger gratis elektronisk til det udbredte kindle-format, ’betalingen’ for udgivelsen bliver i stedet afregnet som en procentsats af de solgte bøger. Hvis du virkelig har noget på hjertet når du skriver essays, kunne dette være en vej. Bare husk at sætte prisen således at det er interessant for læsere at købe.
Gå bare i gang – du bliver bedre hen ad vejen!
At kunne skrive og beskrive åbner mange muligheder og døre for dig, at kunne sætte ord på fænomener, tanker og følelser og kunne dele det med andre på en måde som rører dem, er en gave og en kvalitet som kan trænes på samme tid. Så hvis du brænder for at skrive så gå bare i gang. Du vil helt sikkert vokse med opgaven, når du skriver essays. Og husk for mest her i verden gælder: det er 10% talent og 90% hårdt arbejde og træning.

Publiceret: