Hvordan melder man sig ud af folkekirken

I dagens Danmark betyder religion i den gængse forstand mindre og mindre for mange mennesker. Alle danskere, hvor én eller begge forældre er medlem af folkekirken, som fødes og døbes bliver pr. automatik registreret og meldt ind i folkekirken.

Vi vil i det kommende se på hvordan du melder dig ud, hvad mister du og hvad er dine rettigheder efter en udmeldelse, hvilke overvejelser du kan gøre og hvad er folkekirken i det hele taget og hvad betyder religion i et moderne samfund.

Hvordan melder du dig ud?

Det er nemt, du finder dit lokale kirkekontor (du kan finde det her) og henvender dig skriftligt og erklærer din udmeldelse (anvend evt. dette skema).
Herefter vil din udmeldelse blive foretaget.

 

Hvilke rettigheder har du efter at du har meldt dig ud af folkekirken?

 • Fritagelse for at betale kirkeskat (svarer til ca. én uges løn årligt).
 • Du kan stadig komme i kirkerne.
 • Få dit barns fødsel og registreret i kirkebogen (dette er en pligt).
 • At få dit barn døbt (hvorved det meldes ind i folkekirken). Præsten kan dog nægte dette, da det er et skøn i forhold til om din tro er stærk nok.
 • At få dødsfald registreret i kirkebogen (også en pligt for alle – kirkekontoret giver besked videre til folkeregisteret).
 • At ændre navn i kirkebogen, hvis det er et navn du har slægtsmæssig ret til.
 • Søge personlige og slægtsmæssige oplysninger i kirkebogen.

 

Hvilke rettigheder mister du, hvis du melder dig ud af folkekirken?

 • At blive konfirmeret af præsten.
 • At blive kirkeligt viet (det er dog nok hvis én af parterne er medlem).
 • En kirkelig ceremoni i forbindelse med begravelse. Begravelse vil stadig kunne ske på kirkegården, men ceremonien vil blive afholdt i kapellet.
 • Sjælesorg og lignende ydelser hos præsten.
 • At stemme til menighedsrådsvalg og være medlem af menighedsrådet.

 

Hvad er folkekirken?

Folkekirken har de senest 150 år været en såkaldt luthersk-evangelisk kirke. Det betyder at den er baseret på Martin Luthers reformation af kirken tilbage fra 1500-tallet. Her gjorde Luther op med nogle af den Katolske Kirkes doktriner. Hvor man ikke anerkender paven som overhoved, eller som Guds repræsentant. Der er også en mere tæt forbindelse med evangelierne (selve bibelen), hvor imod katolicismen har mange tekster udover det og også har mange helgener som er en del af religionen.

Danske lov fra 1683 fastslår at den eneste religion i Danmark er den som stemmer overens med bibelen, dette forstærkes yderligere i vores grundlov fra 1849, hvor der i paragraf 4 siges: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Folkekirken har altså en lang historie og har i en lang årrække været tæt forbundet med staten.

 

Folkekirken og religion i dag?

I dag ser verden meget anderledes ud. Vi lever i en travl og hektisk virkelighed. For mange mennesker spiller religion ingen spirituel rolle, men er nærmest blevet til en slags tradition. Man er mere medlem af folkekirken fordi det er kulturen, end det er udtryk for et egentlig åndeligt ståsted.

Vi modtager indtryk og påvirkninger globalt, nogle mennesker i dag søger mening og forståelse, andre gør hvad de kan for at holde sig fast på toget som kører. For den første gruppe, de som virkelig søger, vil der måske være en tendens til at bevæge sig væk fra det ståsted som folkekirken repræsenterer. selv blandt præster har der været debat om hvorvidt en ting som reinkarnation kunne være en del af folkekirken eller ej.

For de som virkelig søger en spiritualitet, vil der ofte være en tendens til at søge andre sammenhænge. Til at søge veje som er i samklang med den indre sandhed de selv føler. Vi er langt mere bevidste om vores valg og vores handlinger end for 100 år siden, dette betyder at folkekirken må følge med, hvis den ønsker at ha’ en betydning og en relevans for sin samtid.

Ét er sikkert, vi rummer selv svarene og spørgsmålene når det kommer til at søge Gud og søge et åndeligt fundament og ståsted. Og uanset om du melder dig ud af folkekirken eller ej, så er det en rejse som kræver ærlighed til at se sig selv og mod til at gå den vej der erkendes som den rigtige, og så en god portion selvironi selvfølgelig, det er altid forløsende når vi evner at grine af os selv og vores selvhøjtidelighed.

Publiceret: