Hvordan bliver man psykolog

Hvad er en psykolog

Psykologer arbejder mange steder, både i den offentlige og i den private sektor, både i individuel praksis, i erhvervslivet, på skoler og i mange andre sammenhænge.

Psykologer har gennemgået en uddannelse og en træning, som giver dem redskaber til at kunne analysere hvordan følelser, tanker, handlemønstre, blokeringer og projektioner med mere påvirker vores dagligdag, både i forhold til vores selvbillede, samt i den måde vi interagerer med andre på i alle sammenhænge.

Ud fra disse observationer, vil psykologen kunne hjælpe dig med at erkende de ting du måske nægter at se, og komme i gang med en proces hvor du bearbejder og transformerer dem. Så de handlemønstre som måske før var destruktive og/eller hæmmende bliver forvandlet til noget mere konstruktivt.

 

Uddannelsen

Psykolog er en beskyttet titel. At det er en beskyttet titel vil sige at det er en garanti for at du har gennemgået en specifik uddannelse med et specifikt indhold, før du kan kalde dig psykolog.

Titler som psykoterapeut eller coach er for eksempel ikke beskyttede titler, du kan anvende disse titler frit. Dette betyder ikke at der ikke er dygtige psykoterapeuter eller coaches, og på den anden side betyder det heller ikke at enhver psykolog passer til dig, det betyder bare at med en psykolog så véd du at de har været et vist pensum og en vis træning igennem.

Under alle omstændigheder er det altid godt at få en snak i telefonen med den pågældende person, fordi det kræver en vis kemi for at du kan dele dybe ting med en anden professionel person.

Du uddanner dig til psykolog på universitet, du kan tage uddannelsen enten i København, Roskilde, Syddansk Universitet i Odense, Aalborg eller Århus.

Først tager du en 3-årig bacheloruddannelse, hvorefter du kan bruge 2 år på en kandidat overbygning. Vær opmærksom på at hvis du nøjes med bacheloruddannelsen, har du færre muligheder.

På nogle universiteter vil du kunne tage kandidatgraden i psykologi, hvis du har en anden relevant bacheloruddannelse, hvor du evt. supplerer med relevante sidefag.

Du kan se oplysninger om bacheloruddannelsen her

Og om kandidatuddannelsen her:

Før du kan søge ind på universitetet og blive psykolog, skal du have fuldført din gymnasiale uddannelse, herefter søger du ind via www.optagelse.dk
Spørg din studievejleder om mulighederne, da der er optagelse både på kvote 1 og kvote 2. En god idé er også at sætte dig ind i forskellene på uddannelsen i de forskellige universiteter.

Publiceret: