Hvordan bliver man øjenlæge

Hvordan bliver man øjenlæge og hvad laver en øjenlæge – det kigger vi nærmere på her.

 

Øjenlæge

En øjenlæge er en speciallæge, som først har taget en lægeuddannelse og herefter specialiseret sig i øjet og dertil hørende sygdomme og lidelser.
Når vores praktiserende læge har mistanke om at der er en øjensygdom, eller blot ønsker noget afklaret, henviser han/hun os til en øjenlæge.

 

Uddannelse

Først skal du uddanne dig til læge. I Danmark foregår det på denne måde:

I Danmark er lægeuddannelsen en statslig uddannelse i human lægevidenskab. Under uddannelsen kaldes du lægestuderende eller medicinstuderende (stud. med). Ved uddannelsens færdiggørelse opnår du graden cand. med.

 

Hvor kan du blive læge og optagelseskrav?

I første omgang søger du via den koordinerede tilmelding (KOT) ind som bachelor i medicin, det kan ske på Københavns Universitet (11,1), Aarhus Universitet (10,5), Syddansk Universitet (10,6) eller Aalborg Universitet (11,0), studiet varer i 6 år og du er SU-berettiget under hele perioden.
Der kræves en studentereksamen (stx), HF, højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX). Adgangskvotienterne via kvote 1 i 2013 er nævnt i parentes efter hvert enkelt universitet ovenfor.

 

Indhold af undervisningen

Du kan inddele undervisningen i en præklinisk og en klinisk del. I den første del undervises der for at opnå en forståelse for det raske menneskes fysiologi og anatomi, mens der i den sidste del gives en forståelse for hvordan forskellige sygdomme udbredes og påvirker organismen. Derudover undervises der i en række forskellige relevante sidefag, så som psykologi, socialmedicin, epidemiologi, statistik, farmakologi, klinisk kemi med videre.
Da uddannelsens indhold og forløb er ret forskelligt på de forskellige uddannelsessteder, kunne det være en god idé at henvende dig til en studievejleder, for at få et indtryk af hvilket studiested, som passer bedst til dig.
Tjek gerne de forskellige universiteter ud:
Syddansk Universitet
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Aalborg Universitet

 

Speciallæge, øjenlæge

Når du er færdig på universitetet og har taget dit lægeløfte, er du læge. Nu begynder din efteruddannelse. Der er mange specialer at vælge imellem, her iblandt øjenlæge. Du kan eventuelt kontakte lægeforeningen, se kontaktside her

Eller læse mere om uddannelsen til speciallæge her

Men husk at der er god tid på universitet, til at finde ud af om du virkelig ønsker at blive øjenlæge og hvilke muligheder du har for at komme ind på dette speciale.

Publiceret: